พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน อนุภาคนาโนกักเก็บสมุนไพรเพื่อผลิตภัณฑ์โรคข้อเข่าเสื่อม

นักวิจัย สวทช. นำเทคโนโลยีการกักเก็บ มาพัฒนาอนุภาคนาโน ในกลุ่มของนาโนไขมัน สำหรับการห่อหุ้มสารสกัดสมุนไพร ที่มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการอักเสบ ในโรคข้อเข่าเสื่อม เพื่อเป็นอีกทางเลือก หรือใช้ทดแทนยา หรือฮอร์โมนสังเคราะห์ โดยอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดสมุนไพรที่พัฒนาขึ้นนี้ ช่วยควบคุมการกักเก็บและปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ของสารสมุนไพรได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ด้วยขนาดอนุภาคที่กักเก็บเล็กระดับนาโน ทำให้การซึมผ่านผิวหนังดีขึ้น จึงเหมาะที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ สำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมและผู้ที่ออกกำลังกาย โดยพัฒนาเป็นสูตรสเปรย์สูตรร้อน สูตรเย็น และสูตรดั้งเดิม ปัจจุบัน มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับบริษัทเอทีดับเบิ้ลยู เฮลท์แคร์จำกัด เพื่อวางจำหน่ายในท้องตลาดเรียบร้อยแล้ว

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=lbWDpvfeZY0

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top