Canon EOS R + Sigma F1.4 Art : FW 1.4.0/1.3.0 Eye AF Test

Canon EOS R + Sigma F1.4 Art : FW 1.4.0/1.3.0 Eye AF Test

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=lST4NxjjwDg

2how

สาระความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพ เรื่องการพิมพ์ภาพ ที่นำเรื่องยากๆมาอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ... รวมถึงรีวิวอุปกรณ์ในรูปแบบสบายๆ ได้ความรู้ ไม่เหมือนใคร

Scroll to Top