พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน PTEC ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC สวทช. เปิดให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ตามมาตรฐานบังคับในระดับประเทศ เช่น มอก. อย. กสทช. ฯลฯ รวมทั้งทำการทดสอบเพื่อขอเครื่องหมายรับรอง ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น เครื่องหมาย FCC, UL, VCCI, CE ตัวอย่างการให้บริการ เช่น การทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าชนิดแพ็ก ตามมาตรฐาน UN ECE R100 และทดสอบแบตเตอร์รี่พลังงาน เพื่อรองรับการผลิตและประกอบ ของภาคอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศ การสำรวจสภาพแวดล้อมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ของรถไฟฟ้าให้แก่บีทีเอสก่อน เปิดให้บริการแก่ประชาชน และการทดสอบความถี่การควบคุมใช้งานโดรน ตามข้อกำหนดของ กสทช. สนใจรายละเอียดและติดต่อใช้บริการได้ที่ www.ptec.or.th Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=kqeOXcC-ul4

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top