เรื่อง In To The Museum

In To The Museum ไปสัมผัสสิ่งมหัศจรรรย์ “ไม่ลองไม่รู้-ไม่ดูไม่เห็น” เรื่องย่อ “องศา” เด็กหนุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ค้นหาเเรงบันดาลใจในการเรียนต่อระดับปริญญาตรี จึงนำพาตัวเอง เข้าไปสู่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จนได้พบเจอกับเรื่องราวต่างๆอย่างมากมายและค้นพบสิ่งที่ลึกลับจนทำให้ก่อเกิดเป็นมิตรภาพ สิ่งลึกลับที่“องศา”เจอนั้นคืออะไรกันแน่ และความต้องการของ ”องศา” คืออะไร หนังสั้น In To The Museum เป็นผลงานของ ทีม Sukinovski นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธัญญบุรี เล่าที่มาของเรื่องว่า ได้เห็นในต่างประเทศมีโมเดลต่างๆ ทำเป็นแอนิเมชั่น จึงมีแนวคิดว่าในประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีทั้งความรู้และสิ่งต่างๆอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ ที่สามารถประยุกต์ทำเป็นแอนิเมชั่นได้ จึงคิดตามหัวข้อโครงการประกวดหนังสั้น Amuse & Amaze Short Film Contest (Season1) จนเกิดเป็นหนังสั้นเรื่องนี้ คาดว่าจะทำให้ผู้ชม เกิดแรงบันดาลใจ เปิดใจยอมรับเทคโนโลยีในสิ่งใหม่ๆ และนำมาพัฒนาตัวเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=jYbyKhI24XU

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top