เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง

การบรรยายพิเศษเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” โดย สวทช. เป็นการสื่อสารเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะส่งผลกระทบในช่วงเวลา 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการและคนทั่วไป เตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม โดยเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากศูนย์วิจัยแห่งชาติใน สวทช. และเทคโนโลยีเชิงสุขภาพ หรือการดำรงชีวิตในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีอาหารและการแพทย์ เน้นเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และอาหารแบบจำเพาะบุคคล เทคโนโลยีที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนไปพร้อมๆ กับปัญหาการขาดแคลนเนื้อสัตว์ เทคโนโลยีที่การเข้าถึงข้อมูลการแพทย์ส่วนบุคคล Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hZavvvghqPc

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top