2how AB Test : ลองดูครับว่าชอบสี Video จากกล้องตัวไหน (มีเฉลยท้าย Clip)

2how AB Test : ลองดูครับว่าชอบสี Video จากกล้องตัวไหน (มีเฉลยท้าย Clip) #SonyA6400 #CanonEOSM100

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=gmlNe0JH_bc

2how

สาระความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพ เรื่องการพิมพ์ภาพ ที่นำเรื่องยากๆมาอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ... รวมถึงรีวิวอุปกรณ์ในรูปแบบสบายๆ ได้ความรู้ ไม่เหมือนใคร

Scroll to Top