พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน DDC-Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด–19

สวทช. ร่วมกับ กรมควบคุมโรค และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พัฒนาแอปพลิเคชัน DDC-Care: ระบบติดตามและประเมิน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด–19 เพื่อติดตามและประเมินสุขภาพ ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 โดยได้เริ่มใช้งานจริงแล้วที่สถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา แอปพลิเคชัน DDC-Care จะติดตามผู้ที่ต้องกักตัวเองอยู่ภายในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน โดยระบบจะส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงสถานที่กักตัว และผู้ที่ถูกกักตัวจะประเมินสุขภาพตนเองส่งเข้าระบบ หากมีความเสี่ยงสูงว่าจะติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 เจ้าหน้าที่จะรีบให้ความช่วยเหลือทันที สำหรับข้อมูลในระบบถูกเก็บเป็นความลับ ขณะนี้รองรับแล้ว 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=gE-JqmPr6t8

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top