MEA Smart Life เพื่อผู้ใช้ไฟฟ้าสะดวกขึ้น

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นได้และทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย นั่นก็คือไฟฟ้า เราจะไปดูที่การไฟฟ้านครหลวงเพื่อที่จะตามไปดูเทคโนโลยีที่จะมาเชื่อมโลงการไฟฟ้านครหลวงมายังผู้ใช้อย่างเราให้เข้าถึงกันมากขึ้น มากทำความรู้จักกับ MEA Smart Life เพื่อชีวิตที่สะดวกยิ่งขึ้น On Air 30-06-2560 รายการไอที24ชั่วโมง ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ทางช่อง 9MCOT HD และ Modern 9 TV เวลาประมาณ 22.35 น. ติดต่อโฆษณา it24hrs@it24hrs.com www.it24hrs.com

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=fNgknREgqwk

iT24Hrs

www.it24hrs.com www.facebook.com/it24hrs www.twitter.com/it24hrs

Scroll to Top