พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สวทช. – วิทย์สัญจร ครั้งที่ 2

สวทช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สวทช. – วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “รุกงานวิจัยใช้ได้จริง เสริมแกร่งภูมิภาคอีสาน” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรออกสู่ทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร การศึกษา ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเอกชน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอด ทั้งในเชิงพาณิชย์เทคโนโลยี และเชิงสาธารณประโยชน์ โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่นำเสนอในงานนี้ เป็นนวัตกรรมใช้ได้จริง และเสริมความแข็งแกร่งให้กับภูมิภาค ตัวอย่างเช่น การเพิ่มคุณภาพผ้าทอพื้นเมือง ด้วยนวัตกรรมเอนไซม์ enzease (เอนอีซ) ที่ช่วยลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียว โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสะเต็ม(STEM) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ทั่วพื้นที่ภาคอีสาน Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=f-zpUS8Pzeg

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top