ค้นหา "ร้านล้างรถ" ง่ายๆ ด้วยแอป Google

นอกจาก "ร้านอาหาร" แล้ว ยังสามารถหาสถานที่อื่นๆใกล้ตัว ตั้งแต่ ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร ATM หรือแม้แต่ร้านล้างรถ -- รู้ทุกที่ใกล้ตัวง่ายๆ ด้วย Google

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=eKN3h1J_FkQ

Google Thailand

Videos from the Google Thailand Team

Scroll to Top