พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โรงงานผลิตพืช เพิ่มมูลค่าสมุนไพร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการ BIG ROCK และสนับสนุนงบประมาณแก่ สวทช. จัดทำ ‘โรงงานผลิตพืช’ หรือ ‘Plant Factory’ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ตั้งเป้า ผลิตสารสำคัญพืชสมุนไพร สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง เทคโนโลยีนี้ปลูกพืชในระบบปิด มีระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น แสง อุณหภูมิ แร่ธาตุต่างๆ ใช้แสงจากหลอดไฟ LED ซึ่งเลือกสี ความยาวคลื่นแสง ให้เหมาะสมต่อพืชแต่ละชนิดได้ ช่วยให้พืช เช่น สมุนไพรสร้างสารสำคัญ หรือสมบัติพิเศษตามความต้องการ อีกทั้งยังปราศจากเชื้อโรคและแมลง ไม่ต้องใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=drPCpFuQlyI

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top