แอป Google: คำถาม

คำถามสำคัญอย่างไร คำถามสามารถพาเราไปสู่โลกที่ไม่เคยรู้จัก ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ หรือเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงได้ แล้วคำถามของคุณล่ะ จะมีคำตอบว่าอะไร เรียนรู้วิธีตั้งค่าแอป Google ให้ฟังภาษาไทยได้: https://support.google.com/websearch/answer/2839743?hl=th&rd=1 ดาวน์โหลดแอป Google สำหรับ iOS: https://itunes.apple.com/app/google-search/id284815942 สำหรับ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.googlequicksearchbox

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=djvlwNX7EBA

Google Thailand

Videos from the Google Thailand Team

Scroll to Top