พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ฟาร์มเกษตรในอาคาร นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จำกัด

ITAP สวทช. สนับสนุน บริษัทลอฟท์ บิวเดอร์ จำกัด ออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร หรือ Plant Factory ที่สามารถควบคุมปัจจัยการผลิต เช่น แสง นํ้า แร่ธาตุอาหาร และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งยังสามารถติดตาม และควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต จากการทดลองปลูกสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์ในอาคาร ด้วยระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าสามารถสร้างผลผลิตสตรอว์เบอร์รี ที่มีคุณภาพดีได้ตลอดทั้งปี ไม่ต้องรอฤดูกาล ทั้งยังสะอาด ปลอดภัย และปราศจากสารเคมี สามารถเลือกปลูกใกล้แหล่งจัดจำหน่าย เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง นับเป็นเทคโนโลยีที่สร้างรายได้และประโยชน์ ในพื้นที่จำกัดได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสำหรับการผลิตผักและผลไม้เมืองหนาว ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=daizevyPtMQ

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top