พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน อุปกรณ์พ่วงต่อ เพื่อเปลี่ยนรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า

สวทช. ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา พัฒนาต้นแบบอุปกรณ์พ่วงต่อ ปรับรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า รุ่นเอ็มทูอี 1.1 โดยรถเข็นรุ่นนี้ ผ่านการประเมินระดับเครื่องมือแพทย์ ด้วยการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า การป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือพีเทค เรียบร้อยแล้ว คาดว่าโครงการนำร่อง สถาบันอาชีวศึกษาจะสามารถผลิตรถเข็นไฟฟ้าให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่ที่กำหนดได้ ซึ่งในปัจจุบัน ได้ดำเนินการถ่ายทอดวิธีการผลิต และฝึกสอนการประกอบรถเข็นไฟฟ้า รุ่นเอ็มทูอี 1.1 ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dWiIHHPlfrE

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top