ประมวลเหตุการณ์ ชาวสวทช.และประชาคมอวท. ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วีดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมเหล่าบุคลากร สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙: พิธีตั้งจิตอธิษฐานเพื่อส่งเสด็จฯ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙: พิธีทำบุญ ๗ วัน (สัตตมวาร) วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙: กิจกรรมจิตอาสาทำริ้บบิ้นสีดำ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙: รวมพลังแห่งความภักดีฯ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙: พิธีทำบุญ ๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร) วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐: พิธีทำบุญ ๑๐๐ วัน (สตมวาร) วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐: กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐: กิจกรรมปลูกดาวเรือง ด้วยหัวใจ ถวายพ่อ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dPkF59g-7Wc

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top