พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน V-HAPPY สารทำหมันสัตว์เพศผู้แบบไม่ผ่าตัด

นักวิจัย สวทช. ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนา V-HAPPY สารทำหมันสัตว์เพศผู้แบบไม่ต้องผ่าตัด ที่สกัดจากพืชธรรมชาติ มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างอสุจิ และทำลายเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างอสุจิ โดยใช้นาโนเทคโนโลยีมาช่วยกักเก็บ และนำส่งสารสำคัญดังกล่าวเข้าสู่บริเวณเซลล์ต้นกำเนิดอสุจิ เพื่อยับยั้งการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ V HAPPY จึงเป็นวิธีการทางเลือกใหม่ ที่สามารถทดแทนการผ่าตัดแบบเดิม จากการนำนาโนเทคโนโลยี ไปใช้ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ในสัตว์เลี้ยง โดยเป็นวิธีการที่ รวดเร็ว ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และยังสามารถต่อยอดไปสู่การใช้ในสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ลดการนำเข้าสารเคมี และส่งเสริมการใช้สารสกัดธรรมชาติของประเทศไทย โดยสารทำหมันดังกล่าว ผ่านการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ และจดแจ้งสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dPHdTgIFmQw

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top