ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ปี 2560 ออกอากาศรายการสนามข่าว7สี ช่อง 7 วันที่ 26พค60

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี พ.ศ.2560 (18th Asian Physics Olympiad ) ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองยากุ๊ตส์ สหพันธรัฐรัสเซีย จำนวน 8 คน ผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง นายอธิคม วาณิชย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 1 เหรียญเงิน นางสาวธิษณาพร มุ่งมีพฤทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม 1 เหรียญทองแดง นายปฏิญญ์ อินทร์แก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และ 4 เกียรติคุณประกาศ ได้แก่ นายสิรภพ กลิ่นขจร นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ นายณพ เติมตฤษณา และ นางสาวณัฐณิชา เมรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ออกอากาศรายการสนามข่าว 7 สี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=csPvHFSI1eM

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top