ตอน นวัตกรรมตรวจโรคเน่าในเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตง

สวทช. ร่วมกับ บริษัท เจียไต๋ จำกัด พัฒนาเทคนิค Immunomagnetic Separation หรือ IMS ร่วมกับการแยกเชื้อแบคทีเรียบนอาหารคัดเลือกกึ่งจำเพาะ สำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax citrulli (อะสิโดวอแรกซ์ ซิทรูลาย) ต้นเหตุก่อโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตง ซึ่งพบระบาดในแตงโม เมลอน และแคนตาลูป เทคนิค IMS สามารถตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในเมล็ดพันธุ์ได้รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 6-10 วัน ในการแยกเชื้อแบคทีเรียจากเมล็ดพันธุ์ ขณะที่วิธีเดิมต้องเพาะเมล็ดให้เป็นต้นกล้า แล้วสังเกตอาการโรคในต้นอ่อนเพื่อนำไปแยกเชื้อ ใช้เวลา 14-25 วัน เทคนิคนี้ช่วยให้ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ประหยัดค่าใช้จ่าย แรงงานและเวลา สามารถส่งมอบเมล็ดพันธุ์ปลอดเชื้อ ให้แก่เกษตรกรอย่างรวดเร็ว Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=cN4wYpYJqPs

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top