เรื่อง Past to Future

เรื่อง Past to Future “ดิ้น...ไปสู่โลกอนาคตได้” จะกลับโลกปัจจุบันอย่างไร ปี ค.ศ.1895 เป็นช่วงที่วิทยาศาสตร์ตกต่ำ เหล่านักวิทยาศาสตร์ ที่กำลังค้นหาคำตอบที่มาของมนุษยชาติ จึงได้ทำการทดลองอนุภาคทางฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา เพื่อค้นหาคำตอบ โดยทำการทดลองส่องกล้องจุลทรรศน์กับเซลล์ชนิดต่างๆ ซึ่งทั้งสองถกเถียงกัน ส่วน “นักวิทยาศาสตร์” อีกคน ได้พบกับสะสารที่สามารถทำให้มาอยู่โลกอนาคตได้ เมื่อลืมตาขึ้นก็พบกับตึกธรรมชาติภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโลกแห่งอนาคต ทุกคนต่างรู้สึกแปลกใจ เพราะไม่เคยเห็น จึงแยกย้ายเดินศึกษาสำรวจตามจุดต่างๆ จนทำให้เข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น จากนั้นทุกคนจึงรวมตัวคิดหาวิธีเดินทางกลับมายังโลกปัจจุบัน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ คนที่ค้นพบสะสารมาสู่โลกอนาคต ได้สารภาพว่าได้ขโมยสะสารมาและไม่รู้วิธีการใช้งาน นักวิทยาศาสตร์ทีมนี้ จะค้นหาวิธีเดินทางกลับโลกปัจจุบันได้หรือไม่ อย่างไร... หนังสั้น Past to Future เป็นผลงานของทีม Pong Pang Film นักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ซึ่งทีมฯ ได้เล่าที่มาของการสร้างหนังสั้นเรื่องนี้ ว่า ได้ดูการ์ตูนเรื่องโดราเอมอน ซึ่งมีอุปกรณ์ในกระเป๋าโดราเอมอน ที่เป็นเครื่องทามแมชชีน (เครื่องย้อนเวลากลับไปหาอดีต) จึงนำหลักการใช้เครื่องมาประยุกต์กับการสร้างหนัง เพื่อให้ตรงกับหัวข้อของโครงการ “"ผู้ชมจะได้รับประสบการณ์ใหม่ และอยากเข้าไปทดลองสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ เพราะมีทั้ง ความตื่นเต้นและความสนุก นอกจากนี้จะได้รู้ว่าพิพิธภัณฑ์ ให้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความหลากหลายและทำให้เกิดจินตนาการ ซึ่งในห้องเรียนไม่มีอย่างแน่นอน"

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=cMfZ1X_N58s

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top