พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน PASAR นวัตกรรมไมโครแคปซูลหลายชั้นกักเก็บโกรทแฟกเตอร์

นักวิจัย สวทช. วิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฐาน PASAR ด้วยการสร้างไมโครแคปซูลแบบ 2 ชั้น ประกอบด้วยพอลิเมอร์ที่เข้ากันได้กับเนื้อเยี่อร่างกายมนุษย์ ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้เพื่อกักเก็บสารสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะโกรทแฟกเทอร์ ชนิด ไฟโทโกรทแฟกเทอร์ ที่มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิว เพิ่มการสร้างเซลล์ใหม่ และเพิ่มการผลิตคอลลาเจนในชั้นผิว จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่า ไมโครแคปซูลมีความเสถียรในการกักเก็บโกรทแฟกเทอร์ และไม่มีกลิ่นคาว นอกจากนี้ ยังช่วยทำหน้าที่ในการควบคุมการปลดปล่อยโกรทแฟกเทอร์ในระยะเวลาที่ยาวนาน ช่วยลดอาการแพ้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เทคโนโลยี PASAR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกักเก็บสารออกฤทธิ์ที่สำคัญอื่น เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ทั้งเวชสำอางและโภชนเภสัชได้ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=btLPhjik9Ts

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top