พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ไฮไลต์งาน NAC2019

งาน NAC2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรมีทั้งหมด 8 โซน รวมกว่า 100 เรื่อง อาทิ โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี / โซนงานวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติของ สวทช. ที่พร้อมพร้อมถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ /โซนผลงานวิจัยโดยภาคเอกชน ด้านการสัมมนา มีหัวข้อที่น่าสนใจกว่า 50 เรื่อง เช่น Smart Farm : เกษตรไทยยุค 4.0, นวัตกรรมจากไข่เพื่อการมีสุขภาพที่ดี, อุตสาหกรรมอาหารไทยก้าวไกลเพื่อสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ, เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม ผู้สนใจเข้าชมและร่วมงาน มีรถบริการรับส่งฟรีจากหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ถ้ายาวไปตัดตรงไฮไลต์ออก) ดูรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงาน ได้ที่ www.nstda.or.th/nac Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=bmslERB-NXM

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top