พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และเครือข่าย ร่วมกันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “การปฏิวัติทางอาหาร” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสต ร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลฯ ครั้งนี้ มีจำนวน 21 เรื่อง จาก 8 ประเทศ ผู้สนใจสามารถเข้าชมและร่วมกิจกรรม ได้แก่ การทดลองวิทยาศาสตร์ ตอบคำถาม เล่นเกมเพื่อรับของที่ระลึกมากมาย ที่ศูนย์จัดฉาย 25 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาค โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับศูนย์จัดฉาย สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดระหว่างวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/sci2pub Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=aky8Mr8y9M0

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top