นาซ่าเปิดตัวเรือนเพาะชำแบบพองลมปลูกผักบนดาวเคราะห์

อาจเป็นการค้นคว้าที่ปูทางสู่การตั้งถิ่นทางสู่ดาวเคราะห์ดวงใหม่ก็เป็นได้ หลังนักวิจัยได้พัฒนาโรงเพาะชำแบบพองลม ที่สามารถปลูกผักได้โดยจำลองสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช เพื่อใช้ในการสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคาร กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแอริโซน่าร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของนาซ่า ทำการพัฒนา Lunargreenhouse ต้นแบบโรงเพาะชำแบบพองลมที่อาจทำให้ปลูกผักบนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ โดยเฉพาะกับดวงจันทร์และดาวอังคาร หากทุกอย่างเป็นไปอย่างที่วางไว้ก็จะทำให้นักบินมีผักไว้ทานตลอดทั้งปี โรงเรือนเพาะปลูกจะทำจากวัสดุที่สามารถพองลมได้ และจะถูกติดตั้งเข้ากับระบบแลกเปลี่ยนอากาศภายในยานอวกาศของนักบิน โดยจะดึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากการหายใจของนักบินมาใช้ในกระบวนการแลกเปลี่ยนออกซิเจน และสัง เคราะห์แสงของพืช นำออกซิเจนกลับไปให้นักบินอวกาศใช้อีกทอด โดยเลือกใช้วิธีการปลูกพืชแบบไร้ดิน ที่สามารถใช้แสงไฟจากหลอด LED ในการสังเคราะห์แสง โดยนักบินอวกาศจะต้องเติมสารอาหารที่สำคัญลงไปในน้ำเพื่อให้พืชเจริญเติบโต และภายในโรงเรือนจะสามารถรีไซเคิลน้ำ อากาศ ของเสียได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ นักวิจัยระบุว่า กระบวนการทั้งหมดออกแบบมาเพื่อเลียนแบบทรัพยากรที่พืชต้อง การสำหรับการเติบโตเหมือนโลกขนาดเล็กที่ถูกบรรจุอยู่ภายในอุปกรณ์ทรงกระบอกยาว 18 ฟุต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ฟุต คาดว่าโรงเพาะชำนี้จะถูกฝังไว้ใต้ดินเพื่อป้องกันรังสีบนดาวเคราะห์ที่ไม่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลก ต้นแบบนี้กำลังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ใช้กับภารกิจสำรวจที่ยาวนานของนักบินอวกาศบนดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคต

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=aWGkSNnR-F0

TNN 24

สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

Scroll to Top