วิทยาศาสตร์กับสงกรานต์ ปืนฉีดน้ำมีหลักการทำงานอย่างไร | รายการรู้ทัน รู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลายๆคนกำลังมองหาซื้อปืนฉีดน้ำกันอยู่ แต่เคยสงสัยไหมว่า ปืนฉีดน้ำมีหลักการทำงานอย่างไร ไปพบคำตอบในรายการกันเถอะ วิทยากร : นายเทพนคร แสงหัวช้าง นักวิชาการ สสวท. พิธีกร : นางสาวสุพชร ไตรวิจิตรศิลป์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ สสวท. ผลิตโดย : ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย และฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ สสวท. ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ : ตลาดสำเพ็ง

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=aTb9R2sTXgc

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top