Channel Mixer ยากแต่มากพลัง

Channel Mixer เป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ยากมาก แต่พลังมันก็มากจนยากที่จะข้ามไป ในตอนนี้พี่หาวจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟัง ยากง่ายอย่างไร อยากให้ลองฟังกันดู #Adobe #Photoshop #ChannelMixer

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=aR6wzKtoFOA

2how

สาระความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพ เรื่องการพิมพ์ภาพ ที่นำเรื่องยากๆมาอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ... รวมถึงรีวิวอุปกรณ์ในรูปแบบสบายๆ ได้ความรู้ ไม่เหมือนใคร

Scroll to Top