ตอน ยูนิตทำฟันพลังลมนิวเมติกส์

บริษัทไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ สวทช. ออกแบบและพัฒนายูนิตทำฟันพลังงานลมนิวเมติกส์ ที่มีฟังก์ชันการใช้งานสะดวกสบายกว่าแบบเดิม ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งทันตแพทย์และคนไข้ ยูนิตทำฟันพลังงานลมนิวเมติกส์นี้ ออกแบบโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่า “กาลักน้ำ” ซึ่งจะใช้ลมเป็นหลัก จึงย้ายยูนิตไปใช้งานนอกสถานที่ได้ และในกรณีที่ไฟดับ ระบบดูดเลือด ดูดน้ำลาย และด้ามกรอ ยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ลมที่เหลืออยู่ ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า นวัตกรรมนี้ ผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=a9x0SrQ-LLE

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top