พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การแข่งขัน FameLab International 2019 ณ สหราชอาณาจักร

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร พานางสาวนภัทร ตัณฑิกุล ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน FameLab Thailand Competition 2019 บินลัดฟ้าสู่สหราชอาณาจักร เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน FameLab International 2019 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 6 มิถุนายน ณ เมืองเชลต์นั่ม ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจาก 25 ประเทศทั่วโลก “นภัทร ตัณฑิกุล” เป็นคนไทยคนแรกที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ 10 คนสุดท้ายได้สำเร็จ โดยเลือกหัวข้อในการแข่งขันคือ MEAT the future: “เนื้อสัตว์ผลิตในห้องแล็บ อาหารแห่งอนาคต” ซึ่งหลังจากการแข่งขัน มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ สามารถติดตามข้อมูลโครงการได้ทาง เฟสบุ๊ก British Council Thailand Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=_mM6msRLdDE

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top