พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การประกวดแข่งขัน KidBright Hackathon 2019

สวทช. จัดการแข่งขัน "คิดไบร์ท แฮกคะทอน 2019 เอ็กซ์เทนชัน แอนด์ ปลั๊กอิน ดีเวลล็อปเมนต์ ดีไซน์ ภายใต้ธีม Smart Farm, Smart Home, Smart Factory และ Science Tools เปิดโอกาสให้กลุ่มคิดไบร์ทคอมมูนิตี้ และผู้สนใจทั่วไปได้พัฒนาต่อยอด เกิดการพัฒนาบอร์ดขยายความสามารถ (Extension board) เพื่อเชื่อมต่อกับ KidBright IDE ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีม"KKMC ไข่" คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้วยผลงาน "Kid Kat" เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม รางวัลที่ 2 ได้แก่ Extension board สำหรับรดน้ำอัตโนมัติ และรางวัลที่ 3 สร้างบ้านด้วยมือ ติดตามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ www.kid-bright.org Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=_eaPqo8X_xA

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top