ในหลวง...ในความทรงจำ ของ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

ในหลวง...ในความทรงจำ ของ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ความประทับใจในแต่ละช่วง ตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงช่วงเวลาที่ได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=_PgkMqSzQG8

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top