GoPro กับมุมภาพแบบ Linear (ไม่โค้ง)

GoPro กับมุมภาพแบบ Linear (ไม่โค้ง) #GoPro #Linear #Mentagram

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=_5u9C7ibLXY

2how

สาระความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพ เรื่องการพิมพ์ภาพ ที่นำเรื่องยากๆมาอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ... รวมถึงรีวิวอุปกรณ์ในรูปแบบสบายๆ ได้ความรู้ ไม่เหมือนใคร

Scroll to Top