พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน NSTDA Investors’ Day 2018 : ผลงานวิจัยเด่นที่น่าลงทุน

งาน Thailand Tech Show 2018 ภายใต้แนวคิด เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม วันที่ 4- 8 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทค บางนา นอกจากจะเป็นเวทีกลาง ในการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักลงทุน ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรม NSTDA Investors’day 2018 ที่นำผลงานเด่นของ สวทช. และพันธมิตรมานำเสนอในรูปแบบ Pitching เพื่อให้นักลงทุนที่มีความสนใจผลงานเทคโนโลยีพร้อมขาย ได้มารับฟังจากนักวิจัยเจ้าของผลงาน พูดคุย และเจรจาต่อรอง เพื่อนำผลงานไปผลิตในเชิงพาณิชย์ และร่วมค้นหาผลงานที่น่าลงทุนที่สุด และการบรรยายพิเศษ 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ZoSUa1dxy7Y

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top