พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เวย์โปรตีนพร้อมดื่ม เก็บได้นาน รสชาติอร่อย มีโปรตีนสูง

นักวิจัย สวทช. ร่วมกับ บริษัทตะวันบอตต์แอนด์แคน จำกัด พัฒนาเครื่องดื่มเวย์โปรตีนสูง ที่สามารถทนความร้อนสูงได้ โดยที่ไม่จับตัวเป็นก้อน ทำให้สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 6 เดือน โดยไม่จำเป็นต้องแช่เย็น อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง ด้วยการใช้เครื่องรีทอร์ท หรือที่เรียกว่า หม้อฆ่าเชื้อแบบใช้ไอน้ำ ซึ่งหาได้ง่ายและลงทุนไม่สูงนัก ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนที่พัฒนาขึ้นยังมีโปรตีนสูงถึง 26 – 30 กรัม ต่อ 350 มิลลิลิตร และยังได้มีการพัฒนารสชาติของเครื่องดื่ม ควบคู่กับการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้ได้เวย์โปรตีนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ และยังมีรสชาติที่อร่อย โดยล่าสุดนวัตกรรมนี้ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนเพิ่มเติม จากโครงการ “คูปองนวัตกรรม” ปี 2560 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อพัฒนาและลงทุนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอีกด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Zb1NLJzQ1eA

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top