มางาน NAC2019 แล้วได้อะไร?

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.จะมาตอบคำถามนี้ให้ฟังว่า มางาน NAC2019 การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 15 นี้ มีโอกาสอะไรอยู่บ้าง วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2562 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โทร. 02-5648000 #NAC2019 #NSTDA #สวทช #NAC

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=YwqqVxsKJGM

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top