กิจกรรมเวิร์กช็อป Young Makers Contest

สวทช. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการนำเสนอผลงาน หรือ Pitching ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในการประกวดโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 หัวข้อ สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จ.ปทุมธานี ในกิจกรรมนี้ น้องๆ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Smart Pitching for Business” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในรอบ Pitching และนอกจากนี้ ผู้เข้าประกวดทั้ง 60 ทีม ยังได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมผลงานของพี่ๆ เมกเกอร์ที่จะมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์แก่น้องๆ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา และทริปร่วมงาน Maker Faire ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=YlWtmJgkAkw

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top