สร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะโรค ด้วยสมาธิ SKT 14ตค60

สร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะโรค ด้วยสมาธิ SKT 14ตค60 เว็บไซต์หมอชาวบ้าน www.doctor.or.th เฟชบุ๊ค www.facebook.com/folkdoctorthailand

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=YhrxzTNWb0k

Folk Doctor Foundation มูลนิธิหมอชาวบ้าน

สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ต่างๆของมูลนิธิหมอชาวบ้าน

Scroll to Top