พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พันธุ์ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ย น่าน 59 ตอบโจทย์เกษตรกร

สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และ กรมการข้าว พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอม “น่าน59” ที่มีความต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ข้าวสุกมีความนิ่มนวล และและมีกลิ่นหอมเหมือนข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 มีลำต้นเตี้ยแข็งแรงไม่หักล้ม ให้ผลผลิตสูง ซึ่งสามารถใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวได้ ตอบโจทย์การผลิตในยุคแรงงานด้านการเกษตรหายาก และค่าแรงสูง ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยพันธุ์ “น่าน59” พัฒนามาจากข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ต้นเตี้ย มีความสูงประมาณ 110 เซนติเมตร สามารถทนทานต่อแรงลม เนื่องจากมีขนาดลำต้นเตี้ย ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 600-700 กิโลกรัมต่อไร่ และในพื้นที่ๆ มีความอุดมสมบูรณ์สามารถให้ผลผลิตกว่า 1000 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ทดลองปลูกและได้ผลผลิตเป็นอย่างดี Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=YdEelwnwvA4

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top