พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน หุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์ KidBright AIBot

สวทช. ออกแบบ KidBright AIBot ให้มีลักษณะเป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ สามารถประเมินเหตุการณ์รอบตัว จากกล้องดิจิทัลที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้า ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 3 กระบวนการ ตั้งแต่ การเก็บข้อมูล การสร้างโมเดล การใช้งานโมเดล ไปจนถึงการประยุกต์ใช้งาน โดยเฉพาะ กระบวนการสร้างชุดคำสั่งที่ใช้ Block Based Programming ผู้เรียนเพียงลากบล็อกคำสั่งจากแถบเครื่องมือ มาสร้างเป็นชุดคำสั่งให้มีเงื่อนไขการทำงาน ตามเหตุการณ์ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย จากนั้นส่งชุดคำสั่งไปควบคุมการทำงานของ KidBright AIBot มีการเปิดตัวหุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์ KidBright AIBot ในงาน “รวมพลคน KidBright 2019: Empowered coding with AI” ที่ผ่านมา

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Y_8mRF8f6bc

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top