วิกฤตของตัวนิ่มที่กำลังจะสูญพันธ์ุ

วิกฤตของตัวนิ่มที่กำลังจะสูญพันธ์ุ อีทสตรีทดูย้อนหลังทุกตอน http://bit.ly/2sIAJg...

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Y9nvu7QBQ1E

XZYT VARIETY

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ำมันทั้งหมดหายไปจากโลกทันที ติดตามรับชมสารคดี

Scroll to Top