พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การแข่งขัน CanSat Thailand 2018

สวทช. ร่วมกับ อพวช. จีสด้า และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินการโครงการ การแข่งขัน CanSat Thailand 2018 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียมในระดับพื้นฐาน เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จจากการแข่งขัน CanSat Thailand 2017 ซึ่งเยาวชนทีมชนะเลิศในปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม รอสแคนแซต ณ ประเทศรัสเซีย สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ทีมผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 ทีม จะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม การสร้างแคนแซต เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมีโอกาสได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน CanSat ในระดับนานาชาติต่อไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/cansat Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Y8dzh2755dk

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top