การบรรยายพิเศษเรื่อง “เผยพระอัจฉริยภาพทางดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ รัชกาลที่ ๔

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:00 - 12:00 น. ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อพวช. จัดเสวนาปาฐกถาพิเศษ โดยเชิญ อาจารย์ลอย ชุนพงษ์ทอง นักคณิตศาสตร์ ที่ปรึกษาการคำนวณปฏิทินหลวง สำนักพระราชวัง ที่ใช้เวลากว่า 3 ปี ถอดรหัสความลับของกระดานดำปริศนา ครั้งแรก ที่เปิดเผยการพบค้นผลงานทางคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากกระดานดำปริศนาที่ พระองค์ทรงอักษรไว้ไม่นาน ก่อนทรงสวรรคต นักวิชาการหลายฝ่ายเข้าใจผิดมาตลอดกว่า 150 ปีว่า เป็นการคำนวณสุริยุปราคา ลอย ชุนพงษ์ทอง ค้นพบความเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ของพระองค์ท่าน นำไปสู่การประดิษฐ์ เครื่องคำนวณ ปฏิทินไทย ได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำ สมบูรณ์แบบ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน สามารถคำนวณดิถี และเดือนในปฏิทินจันทรคติได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำ หลายพันปี ทำให้ขึ้น 15ค่ำ ตรงกับจันทร์เพ็ญ และวันวิสาขบูชา ตกในเดือน พฤษภาคม

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Xe_JbyVFrgE

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top