Smart Farming กับการบินโดรน เพื่อการเกษตรยุคใหม่ | Digital Thailand

Smart farming หรือเกษตรอัจฉริยะ คือ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกับงานด้านการเกษตร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เรียกว่าเป็นเกษตรแม่นยำสูง เช่น การนำข้อมูลภูมิอากาศ น้ำ ภาพถ่ายทางอากาศ หรือข้อมูลอื่นๆ มาช่วยวิเคราะห์ โดยต้องอาศัยเซนเซอร์ในรูปแบบต่างๆสำหรับเก็บข้อมูล ซึ่ง 1 ในตัวช่วยของการทำ Smart farming ที่ได้รับความนิยมก็คือการใช้โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ มาดูกันว่าการบินโดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่ จะช่วยเกษตรกรไทยได้มากน้อยเพียงใด ออกอากาศวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 รายการ Digital Thailand ออกอากาศ ทุกวันอังคาร ทางช่อง 3 SD ช่อง 28 เวลา 23.30 น. ติดต่อโฆษณา it24hrs@it24hrs.com / www.it24hrs.com ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/it24hrs twitter.com/panraphee twitter.com/it24hrs IG: panraphee

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=XdHPtl8ccuk

iT24Hrs

www.it24hrs.com www.facebook.com/it24hrs www.twitter.com/it24hrs

Scroll to Top