การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอบโจทย์และส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคภาคใต้

การเสวนาหัวข้อ “การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอบโจทย์และส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคภาคใต้” ในงาน สวทช. – วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=XPQInM1iIhU

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top