สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับทีมนักวิจัยจากเนคเทค สวทช. พัฒนา แอปพลิเคชัน “ชื่อบ้านนามเมือง” | ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับทีมนักวิจัยจากเนคเทค สวทช. พัฒนา แอปพลิเคชัน “ชื่อบ้านนามเมือง” สำหรับใช้ค้นหาชื่อประเทศ เมืองหลวง ดินแดน และเขตการปกครอง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ กว่าเก้าพันแห่ง บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนในระบบไอโอเอส เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป และระบบแอนดรอยด์ ผู้ใช้สามารถค้นข้อมูลจากคำไทยและคำต่างประเทศได้ โดยใช้ตัวอักษรตั้งต้นหรือส่วนหนึ่งของคำ โดยการแสดงผลแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ชื่อเมืองของต่างประเทศแสดงผลเป็นภาษาไทย และการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ส่วนชื่อบ้านเมืองในประเทศ แสดงผลเป็นภาษาไทย และการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ สะกดชื่อเมืองได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และยังบันทึกประวัติการค้นหาของผู้ใช้ได้ด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=XEd8NOcZF8s

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top