พิธีเปิดงาน NSTDA Investors’ Day 2018

พิธีเปิดงาน NSTDA Investors’ Day 2018 ภายในงาน Thailand Tech Show 2018 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=X9wTBKa6Ftc

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top