ตอน การประกวด Young Makers Contest ปีสอง

ปัจจุบัน ผู้คนในสังคมมีความเสี่ยงต่ออุบัติภัย ภัยพิบัติ และปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน ได้รับบาดเจ็บ หรืออาจรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นในชุมชน ผ่านความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับนักเรียนนักศึกษา สายสามัญและอาชีวศึกษาขึ้นเป็นปีที่สอง ในหัวข้อ สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา และทริปร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก ที่สหรัฐอเมริกา รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก Enjoy Science: Young Makers Contest Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=X3rZ8vo91aw

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top