พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ผลงานวิจัยเด่น สวทช. ในงาน NAC2018

งาน NAC หรือ งานประชุมวิชาการ สวทช. ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” โดยมีผลงานวิจัยโดดเด่นและน่าสนใจเป็นไฮไลต์ของงาน ได้แก่ แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกระบวนการออกแบบและผลิต / นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ และผู้ป่วยสมองเสื่อม Super Lysozyme จากไข่ขาว (เอนฮานซ์ ไลโซไซม์)) / ระบบถอดเสียงพูดแบบทันต่อเวลาผ่านระบบสื่อสารทางไกล และงานวิจัยสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของไทย ผู้สนใจเข้าชมงานได้ ตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม 2561 นี้ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=WecKIe-xzhA

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top