พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน อนุภาคนาโนสารสกัดสมุนไพรไทย

นักวิจัย สวทช. วิจัยและพัฒนาอนุภาคนาโน จากสารสกัดสมุนไพรไทย โดยใช้เทคโนโลยีการกักเก็บห่อหุ้มในรูปแคปซูลขนาดเล็ก ให้อยู่ในระดับอนุภาคนาโน ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสารสกัดสมุนไพร เช่น เพิ่มการดูดซึม ควบคุมการปลดปล่อยของสารออกฤทธิ์ ลดปริมาณการใช้สารสำคัญ อีกทั้งช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับสารสกัด ซึ่งทำให้ง่ายต่อการนำไปพัฒนาสูตร ตำรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ที่มีความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านการทดลองผลิต เพื่อการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านคลินิก และความคงตัว การพัฒนาสูตรตำรับ การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนสมุนไพร และเครื่องสำอางผสมอนุภาคนาโนสมุนไพร อีกทั้งให้คำปรึกษาด้านการผลิตเครื่องสำอางตามมาตรฐาน GMP เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ให้มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=WKaz7QirsT4

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top