สสวท. จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท #DPSTcon 2019

สสวท. จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. #รวมพลังความรู้ #งานวิจัยสร้างสรรค์ชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 (DPST student conference on Science and Technology 2019 : DPSTcon 2019) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยและนักวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้อย่างกว้างขวาง ข้อมูลเพิ่มเติม www.dpstcon.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th ติดตามกิจกรรมน่าสนใจ Facebook แฟนเพจ : www.facebook.com/ipst.thai/

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=VnoC7QDHbAw

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top