สสวท.มอบเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯวิทย์-คณิต

รายการตู้ปณ.ข่าว3 ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2561 ทาง 3SD ช่อง28 สถาบันส่งเสริมส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ที่ต้องการส่งเสริมความรู้ให้กับเด็กนักเรียน ให้มีการพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยจัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนทั่วประเทศสอบแข่งขันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ6 ซึ่งปีนี้มีเด็กได้เหรียญรางวัลจำนวนมาก รวมทั้งมีเด็กนักเรียนถึง 5 คน ที่ได้รับคะแนนสูงสูงวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=VdaTh1KEGVE

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top