พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดต้นทุนการผลิตด้วย customize software

ผู้เชี่ยวชาญจากไอแทป สวทช. ร่วมกับ ร้านกาแฟแบรนด์ดังแห่งเมืองอุดร “Beyond Café” พัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Customize Software ผ่าน Web Server เพื่อการบริหารจัดการร้าน และรองรับธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการด้านการจัดเตรียมวัตถุดิบ และบริหารจัดการพนักงานภายในร้าน ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการซื้อและใช้วัตถุดิบในการผลิตกาแฟและเบเกอรี่กว่า 300 รายการได้แบบเรียลไทม์ ลดการสูญเสียวัตถุดิบในสต๊อก คิดเป็นมูลค่าถึง 50,000 บาทต่อเดือน คำนวณและตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบกับการขายได้ และเก็บบันทึกข้อมูลลูกค้า และประวัติการสั่งซื้อได้อีกด้วย ที่สำคัญคือ ดูข้อมูลของแต่ละสาขาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง จึงมีเวลาบริหารจัดการ และดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ ผู้ประกอบการที่สนใจ ติดต่อได้ที่ โครงการไอแทป สวทช. Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=V_lqBDa-olo

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top